Ring – An Rinn

The Gaeltach “An Rinn” is an Irish Centre with its own heritage and culture,

nestling on the west side of Dungarvan Bay. A tiny gaelic speaking community of about 800 people that has somehow survived in what is otherwise one of Ireland’s more developed counties. The language survives as do other traditions, notably traditional music and set dancing. An Rinn is best known for its prestigious Colaiste Na Rinne. An Rinn is the perfect place if one wishes to experience real Irish culture.

Six miles west of the friendly town of Dún Garbhán (Dungarvan) and overlooking Dungarvan Harbour and Muggort’s Bay lies the small coastal Gaeltacht area of Waterford. Nestling against the backdrop of the lovely Comeragh Mountains this Gaeltacht region embraces the Parish of Rinn Ua gCuanach (Ring) and An Sean Phobal (Old Parish). It is a world apart, in its welcoming people, its scenery, its landscapes, seascapes and above all its cultural vitality. The love of Irish music, song, dance and language is infectious in An Rinn. A spontaneous desire to share tradition with the visitor can erupt at any time in any of the welcoming local hostelries.

Tá cosáin agus rianta agus cúilíní ar bharr aille, ar thrá, ar thalamh droimíneach agus i ngleannta glasa do shiúlóirí, lucht rothar, faireoirí éan agus a leithéidí sa Rinn. Cuir leis sin pobal fáilteach flaithiúil agus gach a chuireann le héagsúlacht na Gaeltachta agus tá ríocht an aoibhnis agat ar leac an dorais.

Sé mhíle siar ó bhaile fáilteach Dhún Garbhán agus ag féachaint amach i dtreo Chuan Dhún Garbhán agus Na Meá atá Gaeltacht na nDéise. Neadaithe faoi scáth Shléibhte áille an Chomaraigh áirítear paróiste na Rinne agus an tSean Phobail mar chuid den cheantar Gaeltachta seo. Is domhan ann féin é, lena phobal fáilteach, an radharcra, an tírdhreach, an muirdhreach agus thar aon ní eile an bheocht chultúrtha atá ann. Tá an grá atá ann don cheol Gaelach, do na hamhráin, don rince agus don teanga tógálach anseo. Is féidir fonn na ndaoine an traidisiún seo a roinnt leis an gcuairteoir a fheiscint go minic i dtithe ósta fíorchaoin fáilteach an cheantair.

Contact Details

Address

Dungarvan Tourist Information Office,
Main Street, (Parnell Street),
Dungarvan,
Co. Waterford

Phone: +353(58)41741


Send us an email

Dungarvan Tourist Office
Dungarvan & West Waterford Chamber
Waterford City & County Council
Coach Tourism & Transport Council